Zápis do ZUŠ Rakovník pro školní rok 2017 – 2018

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Zápis žáků proběhne v úterý 30. května a v pátek 2. června 2017, vždy v 9:00 – 11:00 a 13:00 – 18:00 hod. v kanceláři ZUŠ Rakovník, Okružní 2331.
Přijímáni budou žáci:

  • 6 – 7 let do přípravného studia hudebního oboru ve hře na klavír, elektrické klávesové nástroje, housle, violoncello, zobcovou flétnu, kytaru, akordeon, sólový a sborový zpěv a bicí nástroje.
    Do přípravného studia výtvarného, tanečního oboru.
  • 8 – 10 let do základního studia hry na hoboj, klarinet, saxofon, příčnou flétnu, trubku, lesní roh, baskřídlovku, trombon, tubu, basovou kytaru a kontrabas.
    Do přípravného studia literárně-dramatického oboru.
  • žáci starší k přípravě ke studiu na střední odborné školy a pedagogické fakulty.