Hudební obor

hudbaHudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, popřípadě vlastní tvorby a prostřednictvím osvojení si základních a nezbytných vědomostí získaných z oblasti hudební teorie využívat hudbu jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.
 
 
 

Pedagogický sbor

Oddělení klávesových nástrojů

Radka Dědičová – klavír, korepetice
Lenka Glogovská – akordeon, el. klávesový nástroj
Věra Hamouzová – akordeon, el. klávesový nástroj
Mgr.Leoš Janoušek – klavír, el. klávesový nástroj
Eva Jirásková – klavír, korepetice
Zděnka Kapounová – akordeon, el. klávesový nástroj
Mgr. Petra Mondříková Ph. D. – klavír, el. klávesový nástroj
Mgr. Milada Nováková – klavír, korepetice
Bc. Aleš Nosek – klavír, varhany
Mgr. Blanka Nosková – klavír, korepetice
Mgr. Hana Prachařová – klavír, el. klávesový nástroj
Lenka Tovarová – akordeon, el. klávesový nástroj
Olga Truhlářová – klavír, korepetice

Oddělení strunných nástrojů

Lucie Čermáková – housle
MgA. Martina Kuncl-Štillerová – housle
Ing. Hana Kloubová – housle
MgA. Petr Soukup – violoncello
Miroslav Novotný – kontrabas
Petra Martinovská – kytara
Michal Novák – kytara
Lucie Svobodová – kytara
Stanislav Brabec – baskytara

Oddělení dechových nástrojů

Stanislav Brabec – trubka, pozoun
Lenka Glogovská – zobcová flétna, příčná flétna
Martina Jelínková – zobcová flétna
Jan Koliha – klarinet, saxofon
Barbora Polánková – zobcová flétna, hoboj
Olga Radkovičová – zobcová flétna, trubka, lesní roh
Sylva Wilhelmová – zobcová flétna

Oddělení bicích nástrojů

Stanislav Brabec
Pavel Fišar

Oddělení pěvecké

Mgr. Vlasta Petržilková – zpěv, sborový zpěv
Martina Polanová – zpěv, sborový zpěv
Lucie Melčová – zpěv
Mgr. Hana Prachařová – zpěv, sborový zpěv
Barbora Polánková – sborový zpěv

PHV a hudební nauka

Mgr. Petra Mondříková Ph.D.
MgA. Petr Soukup

Soubory fungující ve škole

Pěvecké sbory:
 • Bublinky
 • Benjamínek
 • Hvězdičky
 • Perličky

Flétnové soubory:

 • Kopretinky
 • Capriccio
 • Medio
 • Musica Historica

Kapely:
 • Hrrr a je to
 • Smallpeople
 • Grippeds
 • KoBra

Kytarové soubory:

 • Mladší žáci
 • Starší žáci

Akordeonový soubor – Ak band

Smyčcový orchestr
Přípravný smyčcový orchestr
VO – Bc. Zuzana Haiflerová, Pelcová a Suchopárek