Oznámení

budova ZUŠ v Rakovníku

Informace ke zvýšení bezpečnosti vstupu

Vážení rodiče,

ke zvýšení bezpečnosti dětí ve školách jsme přistoupili i my na zabezpečení vchodu do Základní umělecké školy.

V tomto týdnu jsme nechali zabudovat zařízení na elektronické otevírání vchodu na čip.
Žáci, kteří navštěvují 3. základní školu budou mít přístup do naší školy umožněn automaticky na svých čipech.
Ostatní žáci dostanou svůj čip v kanceláři školy a to v týdnu od 10. do 14. listopadu za vratnou zálohu 100 Kč. Tento režim bude spuštěný 18. 11. 2014.

Žádáme rodiče žáků, kteří budou vstupovat do budovy společně s dětmi, aby nevpouštěli cizí osoby do prostor školy. Žáci budou poučeni pedagogy během svého vyučování.

ředitelství ZUŠ Rakovník